Mister

91 Days
8.2

91 Days

Gjatë ndalimit, ligji nuk mbajti pushtet dhe mafia e sundoi qytetin. Historia ndodh në “Lawless”, një qytet që lulëzon në shitjet në ...
Angels of Death
6.5

Angels of Death

Most girls waking up without any memory and meeting a serial killer would panic, but not Rachel. In fact, far from being her biggest problem, ...